İnşaat Taahhüt İşlemleri

Mülkiyeti başkalarına ait olacak bir yapının yapılmasını taahhüt ederek inşaat yapan işletmelere “İnşaat Taahhüt İşletmeleri” denir. Tanımdan da anlaşıldığı üzere inşaat taahhüt işletmeleri inşaat yaptırmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler adına inşaat yapım faaliyetlerini üstlenirler. Bu ilişki işveren (inşaatı yaptıracak gerçek veya tüzel kişi) ile inşaat taahhüt işletmesi arasında yapılacak bir sözleşme ile başlar. İşveren…

Uygulama projesi nedir?

Uygulama projesi, ön proje ve kesin proje çizimlerinin son aşamasını ifade ediyor. Uygulama projesinde çizilen her çizginin, yazılan her yazının ve konan her ölçünün bir elemanı ortaya çıkarıyor. Tatbikat projesi olarak da ifade edilen uygulama projesi bir başka ifade ile, yapının inşa edilebilmesi için, statik projesinin tüm İnşai ölçülerini, tesisat projesinin inşaatı etkileyen bütün elemanlarını,…