Uygulama projesi nedir?

Uygulama projesi, ön proje ve kesin proje çizimlerinin son aşamasını ifade ediyor. Uygulama projesinde çizilen her çizginin, yazılan her yazının ve konan her ölçünün bir elemanı ortaya çıkarıyor. Tatbikat projesi olarak da ifade edilen uygulama projesi bir başka ifade ile, yapının inşa edilebilmesi için, statik projesinin tüm İnşai ölçülerini, tesisat projesinin inşaatı etkileyen bütün elemanlarını,…