İnşaat Projesi

Bir mimari proje; zemin ve temel etüt standartlarına uygun olarak, mevzuatta bildirilen ve inşaat mühendisleri tarafından tasarlanan ölçekler doğrultusunda hazırlanır. Yapılması planlanan projenin büyüklüğüne ve özelliklerine göre de şekillenir.

Yapının betonarme, yığma ya da çelik olma durumuna göre binanın taşıyıcı sistemlerinin ne şekilde yapılacağını gösteren, bodrum kat da dahil olmak üzere tüm kat ve çatı planları, iskele sistemi ile bunların kesitleri ve detaylarını içeren planlama ve hesap işlemlerine Statik Proje denir.

Statik Proje Nasıl Hazırlanır ?

Statik Proje kapsamlı bir hazırlık gerektirir. Mimari proje ile uyumlu olabilmesi için proje ölçeklerinin yapı boyutları göz önünde bulundurularak hazırlanmasına dikkat edilmesi önemlidir. Ayrıca kat planlarının da detaylı şekilde mimari proje kapsamında ele alınması ve apartman boşlukları, asansör kalınlıkları gibi hususların da Statik Projede yer alması beklenir.

Büyük yapıların haricinde hazırlanan Statik Projeler için 1/50 ölçeğinin kullanılması ve kalıp planı üzerindeki poz numaraları, kotlarının belirtilmesi de gereklilikler arasında yer alır. Dahası merpen detayları 1/20 ölçeği ile ayrı planda gösterilmeli, tesisat boşlukları ve baca delikleri, paftaların cinsleri ve inşaat sırasında uyulması zorunlu olan kuralların tamamı da Statik Proje kapsamında yazılmalıdır.

Hizmetlerimiz

Tecrübemizle hizmet verdiğimiz diğer alanlar.
0
%
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
0
+
TECRÜBELİ EKİP
0
BÜYÜK ÖLÇEKLİ PROJE
0
+
TESLİM EDİLEN PROJE

Projelerinizi hayata geçirelim!

Bodrum Fem Mühendislik olarak sektördeki tecrübe ve birikimlerimizi projenize uygulayalım.